Explore More Qualico Communities ®

ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

Communtiy-Map

Tamarack Common ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸਕੂਲਾਂ, ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟੋ।

Tamarack Common ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਦੋ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਘਰ, ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਗਰਾਜ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ।

Tamarack Common ਹੁਣ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਮੂਨਾ ਘਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ!

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

Sterling Homes ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ, ਦੋ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਟਾਊਨਹੋਮ

Pacesetter Homes ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਘਰ

Parkwood Master Builder ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਦੋ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਘਰ

MENU


780.463.1126   |   edmontoncommunities@qualico.com   |  
280, 3203- 93 Street NW, Edmonton, AB
A Qualico Company